Tại sao anh ta giàu có , tại sao anh ta hạnh phúc còn tôi thì không ?

Tư duy của bạn sẽ tạo nên cuộc đời bạn . Hãy theo dõi sự khác biệt trong tư duy giữa người giàu - người nghèo .

Người giàu luôn lạc quan " Tôi tạo nên cuộc đời tôi ".

Người nghèo lại cho rằng " Cuộc sống luôn đem đến sự bất ngờ với chúng tôi "

sự khác biệt tư duy internet marketing

 

Người giàu coi việc kiếm tiền như một trò chơi , tham gia trò chơi để thắng

Người nghèo tham gia trò chơi để không bị thua

 

 

người giàu coi kiếm tiền như một trò chơi


.

Người giàu quyết tâm làm giàu

Người nghèo mong muốn giàu có

người giàu quyết tâm làm giàu , người nghèo mong muốn giàu có

 

Người giàu nghĩ lớn , nghĩ rộng

Người nghèo nghĩ cạn

Người giàu nghĩ lớn , người nghèo nghĩ nhỏ

 

Người giàu luôn tập trung và các cơ hội

Người nghèo luôn nghĩ đến các khó khăn

Người giàu luôn tập trung vào các cơ hội , người nghèo chỉ chú ý vào các khó khăn

 

Người giàu nhận được trả công theo kết quả họ tạo ra

Người nghèo muốn được trả công theo thời gian họ làm việc

Người giàu nhận trả công theo kết quả , người nghèo nhận trả công theo thời gian

 

Người giàu luôn biết quản lí tài khoản của họ

Người nghèo không quản lí được tài sản của mình một cách thông minh

Cách quản lí tiền của người giàu và người nghèo

 

Người giàu luôn lắng nghe , học hỏi , cầu tiến

Người nghèo luôn tỏ ra "ta đây biết hết "

Người giàu luôn học hỏi , cầu tiến , người nghèo luôn tự cao tự đại