Bạn cần làm gì trước khi kinh doanh online ?

WHAT - WHO -WHERE -NICHE -KEYWORD - WEBSITE là yếu tố bạn cần chuẩn bị trước khi kinh doanh online ( định nghĩa )

Cần chuẩn bị gì cho việc kinh doanh online